Slijedi tablica američke federalne agencije za sigurnost hrane koja sadrži temperaturu mesa, jaja i plodova mora koja osigurava da se nećete otrovati hranom, odnosno da će sve loše bakterije biti uništene. Agencija predlaže još da se za apsolutnu sigurnost koristi kvalitetniji termometar za meso:

Hrana Vrsta Unutarnja temperatura (°C)
Mljeveno meso i mješavine Junetina, teletina, svinjetina, janjetina 71
Puretina, piletina 74
Svježa govedina, teletina i janjetina Odresci, pečenke

Vrijeme čekanja: 3 min

63
Perad Svi dijelovi peradi 71
Svinjetina i šunke Svježa svinjetina

Vrijeme čekanja: 3 min

63
Predhuhana šunka 74
Jaja i jela od jaja Jaja Kuhati dok žumanjak i bjeljanak ne očvrsnu
Jela od jaja – npr. fritata 71
Ostaci i složenci Ostaci i složenci 73,8
Plodovi mora Riba sa perajama 62,7 ili dok se riblje meso ne odvaja od kosti
Kozice, rakovi Dok meso nije biserno ili bijelo
Školjke, kamenice, dagnje Dok se školjka ne otvori

 

Pročitaj još: ZAŠTO KORISTITI TERMOMETAR ZA MESO

Photo by Josh Olalde on Unsplash

Piše: Dario Grbavac