Izjava o privatnosti

ManCave.hr se obvezuje da će čuvati privatnost svih posjetitelja.

Ovom izjavom se obvezujemo da ćemo zaštititi privatnost korisnika i posjetitelja naše web stranice te sigurnost osobnih podataka koje nam pružaju putem web stranice.

Ova obavijest opisuje vrstu informacija koje možemo prikupiti od Vas kada posjetite našu web stranicu i objašnjava kako upotrebljavamo te podatke i korake koje poduzimamo da bismo ih zaštitili. Obavijest također opisuje izbore koje imate u vezi s prikupljanjem i korištenjem Vaših podataka prilikom posjete našoj web stranici.

KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAMO O VAMA I KAKO IH KORISTIMO?

Općenito, možete posjetiti našu web stranicu bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. Ne prikupljamo osobne podatke o Vama (kao što su Vaše ime i pojedinosti o kontaktu) kada posjetite ovu web stranicu, osim ako dobrovoljno ne pošaljete podatke pomoću jednog od dostupnih obrazaca za određenu svrhu (kontakt obrazac, registracijski obrazac, obrazac za upis na newsletter) i time date Vašu privolu za prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka u navedene svrhe.

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu može dati roditelj ili skrbnik. Kupnju isključivo mogu vršiti osobe s navršenih 16 godina ili više.

Prikupljene podatke nećemo ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu.

Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Ovdje navodimo dodatne okolnosti u kojima ćemo Vaše informacije podijeliti sa ovlaštenim trećim stranama i dodatne svrhe za koje koristimo Vaše podatke.

PRUŽANJE INFORMACIJA GOOGLE INC.

Google prikuplja informacije putem naše upotrebe usluge Google Analytics na našoj web stranici. Google koristi ove informacije, uključujući IP adrese i podatke iz kolačića, u više svrha, kao što je unaprijeđenje našeg poslovanja putem povratnih informacija.

Informacije se dijele s Googleom na anonimnoj osnovi. Da biste saznali više o tome koje informacije Google prikuplja, kako upotrebljava te informacije i kako kontrolirati informacije poslane Googleu, pogledajte stranicu partnera Googleovih pravila o privatnosti. Kako Google upotrebljava podatke s web-lokacija i iz aplikacije koje se koriste našim uslugama.

Možete se isključiti iz usluge Google Analytics tako da instalirate sljedeći dodatak pregledniku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

FACEBOOK PIXEL / PRAĆENJE KONVERZIJA

S Vašim dopuštenjem, naše web stranice koristi Facebookov Pixel praćenja konverzija. Na taj način možemo pratiti Vaše kretanje kada kliknete na Facebook oglas te pratimo učinkovitost Facebook oglasa za potrebe statistike i istraživanja tržišta.

Podaci koje prikupljamo su u potpunosti anonimni. Ipak, prikupljene podatke Facebook pohranjuje i procesuira (u skladu s njihovom politikom upotrebe podataka koju možete pronaći na sljedećem linku: https://www.facebook.com/about/privacy/).

Facebook praćenje konverzija omogućuje Facebooku i njegovim partnerima da Vam prikazuju oglase na i izvan Facebooka. Na Vašem računalu pohranit će se kolačić za tu svrhu. (Ukoliko želite otkazati svoju suglasnost posjetite link: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/)

RAČUNOVODSTVO

Podijelimo podatke s našim računovođama za porezne svrhe. Na primjer, dijelimo fakture koje izdajemo i primamo kod naših računovođa u svrhu popunjavanja poreznih prijava i računa na kraju godine.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU

Osobni podatci koji se prikupljaju temeljem kontakt obrasca su: ime i prezime i e-mail, te dodatno ako je navedeno: adresa, grad i poštanski broj, telefonski broj, tvrtka.

Osobni podatci koji se prikupljaju temeljem Vaše prijave na newsletter su: e-mail adresa.

Osobni podatci koji se prikupljaju temeljem registracijskog obrasca i obrasca za kupovinu: država, ime i prezime, naziv tvrtke, e-mail, adresa, stan kat itd, grad i poštanski broj, broj telefona.

INFORMACIJE KOJE SE AUTOMATSKI PRIKUPLJAJU NA NAŠOJ WEB STRANICI

Automatski prikupljamo informacije u log datotekama poslužitelja, kao što je Vaša IP adresa, vrsta preglednika, stranice za preusmjeravanje / izlazak i operativni sustav.

Koristimo ove informacije kako bismo upravljali našim web stranicama i našim tehničkim rješenjima, razumjeli kako se posjetitelji kreću kroz našu web stranicu i usluge te da poboljšamo Vaše iskustvo dok koristite naše web stranice i usluge.

PRAVA ISPITANIKA

Mi osiguravamo uvjete kako biste Vi odlučivali o obradi Vaših osobnih podataka. Prije svega Vam omogućujemo sljedeća prava

PRAVO NA PRISTUP PODATCIMA

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše podatke te ako da, dobiti pristup do tih podataka. U slučaju da obrađujemo veću količinu podataka koji se odnose na Vas, možemo od Vas tražiti specifikaciju Vašeg zahtjeva za dostavom pojedinih konkretnih skupina podataka koje o Vama obrađujemo npr. broj Vaše narudžbe.

PRAVO NA ISPRAVAK

U slučaju da uočite da o Vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke, ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka.

Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.

PRAVO NA BRISANJE („PRAVO NA ZABORAV”)

Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu Vaših pojedinih podataka, kada se Vaši osobni podatci nezakonito obrađuju ili kada Vaši podatci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni.

Međutim, molimo Vas da uvažite da Vaše podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podatci izbrišu, ili su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.

PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

Ukoliko se obrada temelji na Vašoj privoli ili se vrši u svrhu izvršenja ugovora sklopljenog s Vama, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo primiti svoje osobne podatke koje smo od Vas dobili.

Ukoliko zatražite, Vaše ćemo osobne podatke prenijeti izravno drugom voditelju obrade, ako isto bude tehnički izvedivo.

PRAVO NA PRIGOVOR

U svakom ste trenutku, s obzirom na Vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti.

Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih.

Osim toga, u bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti protiv obrade Vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga.

Nakon podnošenja prigovora Vaši će se osobni podatci prestati obrađivati u navedenu svrhu.

PRAVO NA PRITUŽBU NADZORNOM TIJELU

Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu.

Za područje Republike Hrvatske nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr, tel.: +385 1 4609 000.

PRAVO NA POVLAČENJE PRIVOLE

Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na Vašoj privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica.

Elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected].

Napomena – pri postavljanju zahtjeva nužna je identifikacija podnositelja zahtjeva. Razlog je zaštita Vas kao vlasnika osobnih podataka.

SIGURNOST VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Predani smo poduzimanju odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu Vaših osobnih podataka od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

Prilikom davanja Vaših osobnih podataka putem naše web stranice, ove se informacije šalju putem interneta sigurno pomoću visokokvalitetnih šifriranja i spremaju na naše sigurne servere koji se nalaze u EU.

Mi brinemo o sigurnosti djece te smatramo da maloljetnici ne mogu samostalno donijeti odluku o korištenju naših proizvoda. Potičemo roditelje da donesu odluke umjesto njih.

RJEŠAVANJE NESPORAZUMA ILI DODATNA PITANJA:

Kako bi ste riješili moguće nesporazume ili postavili dodatna pitanja, molimo koristite e-mail: [email protected].