Aforizam (grč. aphorismos) je kratak oblik jednostavne i duhovito izrečene tvrdnje ili sažete misli, sa svojstvima paradoksa.
Omiljeni Stanislaw je grand master aforističar. Evo jedna o rasapu odgovornosti.
Stanislaw Jerzy Lec aforizam
Aforizmi – Stanislaw Jerzy Lec, mancave.hr

Photographer Jan Popłoński, Public domain, via Wikimedia Commons

Piše: Dario Grbavac